El nostre departament d'edició de textos ofereix al client els diferents tipus de correcció: d’original, ortogràfica, tipogràfica, d’estil o lingüística.

Tractem els idiomes català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. Alhora també oferim la possibilitat de traducció de textos de tots i a tots aquests idiomes.

Posteriorment, els textos es poden tractar amb els diferents llenguatges i programes d'edició, per tal de donar-los forma i contingut.

Signes, disseny i comunicació, s. l.  |  Santa Perpètua, 16, 08012 Barcelona  |  Tel. 93 210 70 10  |  hola@signescomunicacio.cat