El nostre departament de producció desenvolupa tota classe d’originals: llibres de divulgació, novel·la i assaig, llibres de text, manuals científics, etc. Disposem del programari adequat per a totes les necessitats: tractament de la imatge, confecció de gràfics i altres il·lustracions, fórmules matemàtiques, etc.

El client pot proporcionar l’original en qualsevol format, tant en plataforma PC com en Macintosh, i el nostre departament de produció el converteix al programari més adequat, o al que demani el client.

També oferim la possibilitat de digitalitzar textos mecanografiats, i emmagatzemar-los en el format i plataforma que el client vulgui.

X

Signes, disseny i comunicació, s. l.  |  Santa Perpètua, 16, 08012 Barcelona  |  Tel. 93 210 70 10  |  hola@signescomunicacio.cat